• Instagram
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter
-->
משבר אמון

מילים ולחן : דני ליטני. תמונה : יח"צ.   שוב, שיר שאתם בחרתם בדף הפייסבוק שלנו. דני ליטני משתמש בשיר בפריטה חופשית בפתיחה, בבית, ובחזרה מהפזמון לבית הבא. הפזמון כולו מנוגן בפריטה קצבית. זהו אחד מהמקרים האלה שיש לכם בהם שתי אפשרויות : או לפרוט את כל השיר באצבעות, ללא שימוש במפרט בכלל. או לפרוט את הבתים באצבעות, להחזיק מפרט בין השיניים ולשלוף אותו לפני הפזמון. אני יודע מה אני מעדיף האקורדים שנשתמש בהם על פי סדר הופעתם : G   D   B7   Em   Dm7   C   F   A   A4   Em/D   Am7.  [ Read More ]

->
->