• Instagram
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter
-->
מורן ווסר moranwasser@gmail.com עיר לימודים ראשית: ירושלים מחיר שיעור: 120 מחיר שיעור לנרשמים דרך האתר: 100 לחודש ראשון למגיעים דרך האתר
בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים בהצטיינות בגיטרה קלאסית, תואר שני באקדמיה הגבוהה למוסיקה בדרמשטדט גרמניה. התמחה בלימודיו בגיטרת 10 מיתרים והשתלם בנגינת גיטרת בארוק. זוכה פרס קרן אמריקה ישראל בביצוע ומלגות נוספות מטעם האקדמיות בישראל ובגרמניה.
פרטים נוספים מלמד במוסיקון ובבתי ספר בירושלים.
->